25Oct/16

Kujundamine, küljendamine

Keeleait on aastate jooksul pakkunud paljudele klientidele abi nii raamatute küljendamisel kui ka bannerite loomisel! Meilt võib julgelt küsida kujundust ja trükiettevalmistust, alustades lihtsamast trükisest, raamatust või plakatist ning lõpetades internetibänneri võiRead More…

25Oct/16

Artiklite kirjutamine

Kirjutame sinu valitud teemal artikleid kodulehekülgedel jms avaldamiseks. Selleks kasutame meile esitatud lähtematerjali või otsime selle kokkuleppel ise. Pakume korrektuuri- ja/või toimetamiseteenust sinu valmistekstidele, tõlgetele ning kodulehekülgedele. Kui vajad teksti grammatilist korrigeerimist,Read More…

Eestikeelses meilisuhtluses on märgata üha enam võõrmõjusid.  Kui tahad kirjutada ilusas eesti keeles, pane tähele järgmist:

1. Eesti keeles ei panda tervituse või pöördumise lõppu koma, vaid hüüumärk (äärmisel juhul punkt). Kui pöördumises on tervituse järel saaja nimi, pannakse selle ette koma. Sõnade „lugupeetud“ või„austatud“ järele koma ei panda. (Tere! Tere, Ülle! Lugupeetud härra Kask!)
2. Sellest johtuvalt alustatakse kirja tekstiosa suure algustähega.
3. Eesti keeles ei panda koma lõpufraasi ja saatja nime vahele. (Tervitades Kalle Kask, Lugupidamisega Kalle Kask)
4. Eesti keeles kirjutatakse ametinimetus, kui tähtis see ka poleks, väikese algustähega.

Keni kirju soovides

Teie Keeleait