Tõlketeenus

Kirjalik tõlge

Veebipõhise tõlkebüroona teeme kõige enam kirjalikke tõlkeid, mida on lihtne kas e-kirja või muude digitaalsete andmeedastuskanalite kaudu teieni toimetada. Tõlkepäringu saate saata kodust, koolist, reisilt või töölt lahkumata mugavalt meie veebikeskkonnas või otse aadressile info@keeleait.ee. Vastame kõigile päringutele samal päeval 5 tunni jooksul.

Kirjalikke tõlkeid pakume eesti, inglise, saksa, vene, läti, leedu, poola, norra, soome, rootsi, ukraina ja hiina keelest ning keelde. Valdkonnad, mida tõlgime: õigus, majandus, tehnika (sh infotehnoloogia), reklaamtekstid, kasutusjuhendid, infolehed, ohutuskaardid, lõputööde kokkuvõtted.

Eestis on tavapärane tõlkida tekstiprogrammidega, nagu Word, Excel, OpenOffice vms, kuid kasutame tõlkimisel ka tõlkemäluprogramme. Meie kasutame peamiselt MemoQ-d ja Acrossi. Samuti on meil kogemus tõlkimisel erinevates veebikeskkondades. Kirjaliku tõlke mahtu arvestatakse tähemärkides, sõnades või ridades. Eestis on enimlevinud tõlkemahu arvestusviis sihtkeelse teksti tähemärkide järgi, mille kohaselt võrdub üks tõlkelehekülg 1800 tähemärgiga (koos tühikutega). Tähelepanu tuleb pöörata sellele, et eesti keelest võõrkeelde tõlgituna tekst üldjuhul pikeneb umbes 20%. Vene ja saksa keele puhul koguni 30%. Hinnapakkumise tegemisel võtab projektijuht seda ka arvesse.

Vt ka: Mida tõlketeenust valides silmas pidada?