Paljud tõlkebürood pakuvad muude teenuste kõrval ka transkribeerimisteenust, kuid mis see õieti on? Transkribeerimine tähendab heli- või videosalvestise esitamist kirjalikus vormis. Transkribeerida saab ka vahetut kõnet, kuid see on ebatäpsem kui varasema salvestise transkribeerimine, sest suur osa tekstist võib kaduma minna ning reaalajas transkribeerimisel ei ole aega teha parandusi ega täiendusi.

Keeleteaduses kasutatakse transkribeerimist muu hulgas foneetikas, vestlusanalüüsis, murdeteaduses ja sotsiolingvistikas. Sellisel juhul sisaldab transkribeeritud tekst spetsiaalseid transkriptsioonimärke, et anda edasi infot näiteks hääletooni muutuste, pauside, rõhkude ja kõnetempo, aga ka köhatuste, aktsendi, naeru, taustamüra ja kas või kehakeele kohta.

Samas on transkribeerimisel ka väga palju igapäevasemaid otstarbeid. Kõige sagedamini transkribeeritakse näiteks intervjuusid, koosolekute, seminaride, konverentside või loengute salvestisi, internetti üles laaditud videomaterjale, audiovestluseid, koolitus- ja reklaammaterjale, internetipõhiseid kursuseid või seminare, aga ka kohtuistungeid või arstide diktofonimärkmeid.

Üks transkribeerimisteenuse sihtgrupp on ajakirjanikud ja teadustöötajad, kes on intervjuu salvestanud heli- või videofailina, kuid vajavad seda edasiseks tööks ka kirjalikul kujul. Kui salvestist peab soovitud informatsiooni leidmiseks mitu korda uuesti kuulama või vaatama ja edasi-tagasi kerima, siis transkribeeritud tekstifailist on vajaminevat teavet lihtne leida. Samuti aitab transkribeerimine määrata intervjuu võtmeteemasid. Lisaks teeb see intervjuu kättesaadavaks kuulmisvaegusega inimestele.

Praegusel internetiajastul on üks transkribeerimise põhieesmärkidest masinloetava informatsiooni loomine. Sel põhjusel ostavad transkribeerimisteenust näiteks blogijad või internetiturundajad, kes vajavad otsingumootori jaoks esile tõstetud sõnu. Audiomaterjalide sisu ei ole üldiselt masinloetav – otsingumootorite algoritmid ei suuda hinnata veebilehel olevate audiofailide sisu, mistõttu ei ole need veebiotsingutel sisu järgi leitavad. Sellisel juhul aitab audiomaterjalide transkribeerimine. Lisaks on heli- või videomaterjalide teel edastatava teabe potentsiaalne sihtgrupp piiratud, kuid seda saab oluliselt laiendada, kui esitada seesama info ka tekstivormis. Järelikult aitab transkribeerimine veebilehe külastatavust suurendada ning blogija või ettevõtte sõnumit efektiivsemalt edasi anda.

Loomulikult võib igaüks üritada oma salvestisi ka ise transkribeerida, kuid see võib osutuda ootamatult ajamahukaks. Transkribeerimisele kuluva aja hulk sõltub paljudest teguritest: kõnelejate arv ja rääkimiskiirus, salvestise selgus (mida võivad mõjutada taustamüra või levihäired telefoniintervjuul) või kõnelejate eripärad (nt aktsent või dialekt, pomisemine, kokutamine jne). Professionaalsed transkribeerijad kasutavad spetsiaalseid tarkvaralahendusi, mis parandavad heli selgust ja võimaldavad tempot reguleerida. Samuti võib transkribeerimine olla keeruline, kui salvestis on võõrkeeles, milles te end väga koduselt ei tunne. Ka sellisel juhul tasub kaaluda transkribeerimisteenuse ostmist professionaalselt teenusepakkujalt. See aitab kokku hoida teie väärtuslikku aega ja võite olla kindel, et lõpptulemus on kvaliteetne.

Inspiratsioon kodulehtedelt libroediting.com, audiotranscription.org, wikipedia.org ja keeleressursid.ee