Kirjutame hea meelega teie valitud teemadel artikleid kodulehekülgedel ja mujal avaldamiseks. Selleks kasutame meile esitatud lähtematerjali või otsime selle kokkuleppel ise.
Vajadust artikleid kirjutada tuleb ette sageli. Seda igasugustel teemadel ja eesmärkidel – näiteks ettevõtte, toote või teenuse tutvustamiseks, näpunäidete või soovituste andmiseks, info jagamiseks, päevakajaliste teemade lahkamiseks jne. Ka kohti, kus artikleid avaldada, on palju – näiteks kodulehed, reklaam- ja infomaterjalid, blogipostitused, uudiskirjad ja kliendilehed, sotsiaalmeedia jne. Kui artikli kirjutamine tundub igapäevatoimetuste kõrvalt liiga aeganõudev, tuleme appi meie.
Seoses internetistumisega on saanud väga levinuks artikliturundus, mille puhul ettevõte avaldab regulaarselt lühikesi artikleid oma tegevusalaga seotud teemadel. Selliste artiklite abil kujundab ettevõte endale oma ala eksperdi või arvamusliidri mainet, tekitades seeläbi potentsiaalsetes klientides usaldust, meelitab oma kodulehele positiivselt meelestatud külastajaid ning muudab kodulehe otsimootorite kaudu paremini leitavaks. Põnevad artiklid teevad kodulehe huvitavamaks ja suunavad lugejaid tutvuma ka ülejäänud veebilehe sisuga, sh pakutavate toodete ja teenustega. Kui artiklites on piisavalt otsimootoritega leitavaid märksõnu, suureneb veebilehe külastatavus ja tänu sellele ka ettevõtte konkurentsivõime.
Selleks, et artikkel teeniks oma eesmärki hästi, on tähtsad koostöö ja võimalikult põhjalik taustainfo. Kõige olulisem on muidugi teema – mida konkreetsem ja piiritletum see on, seda parem. Laialivalguv ja üldsõnaline artikkel ei anna lugejaile mitte midagi ning toimib veebilehel lihtsalt ruumitäitena. Kui samal teemal leidub internetiavarustes veel mitmeid sarnaseid artikleid, oleks hea leida mingi uudne lähenemine, et artikkel eristuks kõigi teiste samalaadsete seast. Seejärel tuleks kokku leppida, kui pikk artikkel olema peab. Artikliturunduse puhul kehtib reegel, et pigem kirjutada mitu lühemat artiklit kui üks pikk ja lohisev artikkel, sest lugejad eelistavad konkreetsust. Samuti tuleb kasuks see, kui on määratletud artikli eesmärk ja sihtgrupp, keda artikkel kõnetama peab. See on oluline, et valida sobiv kommunikatsioonikeel ja -stiil. Kui on erisoove artiklis kasutatava sõnavara osas, on ka sellekohased juhised teretulnud. Lisaks on olulised märksõnad, eriti kui artikkel avaldatakse internetis. Märksõnad on vajalikud selleks, et inimesed jõuaksid internetis infot otsides just selle artiklini. Mida rohkem on artiklis ettevõttega seotud märksõnu ja fraase, seda leitavam on see otsimootorite kaudu. Mida rohkem on ettevõtte kodulehel erinevaid artikleid, milleni võimalikud kliendid otsimootorite kaudu jõuda võivad, seda kasulikum on see ettevõtte äritegevusele.

Inspiratsioon kodulehtedelt sisekosmos.ee ja kodulehekoolitused.ee.